Vad innebär föräldrasamverkan?

Väljer du som förälder att placera ditt barn på Kornknarren så innebär det att du valt att vara engagerad och aktiv i ditt barns vardag. Det betyder att du:

  • deltar i barngrupp ca 5-6 tillfällen / familj / kvartal
  • tiden är antingen från 15:00 till 17:00, eller från 17:00 till sista barnet går hem (senast 18:00)
  • är en resurs till pedagogerna i barngrupp
  • medverkar vid stormöten

 

 

Hur stor insatsen blir för varje enskild familj varierar beroende på hur många familjer som är medlemmar i föreningen. Föräldrarna ska under tiden de har barn på Kornknarren vara aktiva i föreningens arbete.

VILL DU
VETA MER?