Föräldraföreningen

Föräldraföreningen Kornknarren är en ekonomisk förening vilket innebär att föreningen ägs och drivs av medlemmarna. Personalen är anställd av föreningen. Föreningsmedlemmar är de familjer med barn som antagits till föräldraföreningen.

Föreningen drivs av en styrelse och har regelbundna föreningsmöten, samt årsmöte en gång per år. Ett medlemsskap i Föräldraföreningen Kornknarren innebär att man följer föreningens stadgar, sköter sin arbetsinsats och betalar de fastställda avgifterna.

Som medlem i en föräldraförening har du som förälder god insyn och möjlighet att påverka vad det gäller verksamheten, samtidigt som det fordrar ett stort engagemang och en ideell insats i form av resurspass och uppdrag inom föreningen.