Om Kornknarren

Kornknarren är en förskola som funnits i stadsdelen Kneippen i Norrköping sedan 1989. Förskolan är och drivs av en föräldraförening som startades av en grupp föräldrar som saknade plats för sina barn. Vi är verksamma i en villa och namnet på förskolan är det samma som kvarteret, Kornknarren. Vi har en hel villatomt, helt tillägnad barnen, som uppmuntrar till lek och kreativitet.

Pedagogerna driver den dagliga verksamheten tillsammans med föräldrarna som en extraresurs. Ungefär 1-2 gånger i månaden hjälper varje familj till med barntillsyn och andra nödvändiga sysslor.