Om Kornknarren

Kornknarren är en förskola som funnits i stadsdelen Kneippen i Norrköping i 28 år. Förskolan är och drivs av en föräldraförening som startade 1989 av en grupp föräldrar som saknade plats för sina barn. Vi är verksamma i en villa och namnet på förskolan är det samma som kvarteret, Kornknarren. Vi har en hel villatomt, helt tillägnad barnen, som uppmuntrar till lek och kreativitet.

Pedagogerna driver den dagliga verksamheten tillsammans med föräldrarna som en extraresurs. Ungefär 1-2 gånger i månaden hjälper varje familj till med barntillsyn, städning och andra nödvändiga sysslor.