Personal

Personalen på Kornknarren består av en blandning av förskollärare och barnskötare. De värnar om att barnen ska bli sedda och känna sig trygga på förskolan.

Man arbetar varierat med olika kompetenser som blir till den verksamhet som man tillsammans bedriver.