Verksamhet

Vår målsättning för verksamheten är att barnen ska känna glädje, trygghet, ha en god självkänsla och en språklig förmåga, samt utveckla en social kompetens i en stimulerande, utvecklande och lärande miljö.

Vi arbetar efter barngruppens struktur och behov utifrån LPFÖ-98 och formar verksamheten efter ålder och utveckling. Vi är också ute så mycket som möjligt i alla väder. Återkommande fasta inslag är Mulle, knytte och knopp, gymnastik, skapande samt 5-årsgrupp.