Verksamhet

Vår målsättning för verksamheten är att barnen ska känna glädje, trygghet, ha god självkänsla och språklig förmåga, samt utveckla social kompetens i en stimulerande, utvecklande och lärande miljö. Vi ser fördelarna med att vara en mindre förskola. Att ha en mysig trädgård bakom villan och att syskon får leka med varandra.

Vi arbetar efter barngruppens struktur och behov utifrån Lpfö 18 och barnkonventionen. Vi formar verksamheten efter ålder och utveckling. Vi är ute så mycket som möjligt i alla väder. Återkommande fasta inslag är Mulle, Knytte och Knopp som ingår i Friluftsfrämjandet. Vi gör utflykter, har rörelse, språk, skapande, 5-årsgrupp och andra undervisande aktiviteter.