Verksamhet

Vår målsättning för verksamheten är att barnen ska känna glädje, trygghet, ha en god självkänsla och en språklig förmåga, samt utveckla en social kompetens i en stimulerande, utvecklande och lärande miljö. Vi ser fördelarna med att ha lågt barnantal, en mysig trädgård bakom villan och att syskonen får leka med varandra.

Vi arbetar efter barngruppens struktur och behov utifrån LPFÖ-18 och formar verksamheten efter ålder och utveckling. Vi är också ute så mycket som möjligt i alla väder. Återkommande fasta inslag är Mulle, Knytte och Knopp där vi gör utflykter, gymnastik, språk, skapande, 5-årsgrupp och andra utvecklande aktiviteter.