Styrelse

Kornknarrens styrelse består av föräldrar som blivit valda av föreningens medlemmar vid årsstämman. Posterna byts ut vartannat år. Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande:  Rebecca Danielsson

Sekreterare: Daniel Sjöblom

Kassör: Cecilia André

Personalansvariga: Jonas Andersson och Sandra Wammen

Suppleanter: Carl Jildengren och Robin Sandin