Styrelse

Kornknarrens styrelse består av föräldrar som blivit valda av föreningens medlemmar vid årsstämman. Posterna byts ut vartannat år. Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande: Tf. Caroline Eberhard

Sekreterare: Felicia Palmqvist

Kassör: Julia Polsa

Personalansvariga: Åsa Änggård och Caroline Eberhard

Suppleanter: Gustav Tägtström och Elli Nilsson