Styrelse

Kornknarrens styrelse består av föräldrar som blivit valda av föreningens medlemmar vid årsstämman. Posterna byts ut vartannat år. Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande:  Oskar Korske

Sekreterare: Morgan Sandkvist

Kassör: Julia Polsa

Personalansvariga: Christopher Johansson

Suppleanter: Daniel Sjöblom och Felicia Krepper