Styrelse

Kornknarrens styrelse består av föräldrar som blivit valda av föreningens medlemmar vid årsstämman. Posterna byts ut vartannat år. Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande:  Anders Kanebäck

Sekreterare: Daniel Sjöblom

Kassör: Gustav Andersson

Personalansvariga: Jonas Andersson och Robin Sandin

Suppleanter: Therese König Zinderland och Mikaela Blomberg