Styrelse

Kornknarrens styrelse består av föräldrar som blivit valda av föreningens medlemmar vid årsstämman. Posterna byts ut vartannat år. Styrelsen består för närvarande av: Ordförande: Hannah Grankvist Sekreterare: Felicia Palmqvist Kassör: Julia Polsa Personalansvariga: Åsa Änggård och Caroline Eberhard Suppleanter: Gustav Tägström och Elli Nilsson

Om Kornknarren

Kornknarren är en förskola som funnits i stadsdelen Kneippen i Norrköping i 28 år. Förskolan är och drivs av en föräldraförening som startade 1989 av en grupp föräldrar som saknade plats för sina barn. Vi är verksamma i en villa och namnet på förskolan är det samma som kvarteret, Kornknarren. Vi har en hel villatomt, […]

Personal

Personalen på Kornknarren består av en blandning av förskollärare, barnskötare samt fritidsledare. De värnar om att barnen ska bli sedda och känna sig trygga på förskolan. Man arbetar varierat med olika kompetenser som blir till den verksamhet som man tillsammans bedriver.

Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Kornknarren är en ekonomisk förening vilket innebär att föreningen ägs och drivs av medlemmarna. Personalen är anställd av föreningen. Föreningsmedlemmar är de familjer med barn som antagits till föräldrakooperativet. Föreningen drivs av en styrelse och har regelbundna föreningsmöten, samt årsmöte en gång per år. Ett medlemsskap i Föräldrakooperativet Kornknarren innebär att man följer föreningens […]